Rozwiązania Demand Side Response (DSR) są zmianą podejścia do funkcjonowania rynku energetycznego. W tradycyjnym rozumieniu modelu działania sytemu odbiorca energii płaci za otrzymaną energię. W modelu DSR sytuacja ulega istotnej zmianie: aktywny odbiorca otrzymuje wynagrodzenie/profity za to, aby zechciał na wezwanie operatora systemu energetycznego zrezygnować na pewien czas z korzystania z części lub nawet całości zamówionej energii. Głównym celem rynku DSR jest zwiększenie stabilności krajowego lub lokalnego systemu elektroenergetycznego. Biorący udział w DSR odbiorcy energii, rezygnując na wezwanie operatora systemu z całości lub części swojego zapotrzebowania na energię, zwiększają moce rezerwowe w systemie elektroenergetycznym, które z kolei umożliwiają operatorowi zabezpieczenie całego systemu np. przed poważnymi awariami. Obecnie polski OSP - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pracuje nad implementacją DSR poprzez stworzenie propozycji dla uczestników Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, którzy wyraziliby gotowość przesunięcia, redukcji lub generacji energii na potrzeby własne w celu odciążenia KSE.

Seminarium "Demand Side Response - klient, rynek, technologia" odbędzie się 12 października 2017 r. w Warszawie.

Do udziału w wydarzeniu zaproszono:
•    Przedstawicieli sektorów energetycznego i ciepłowniczego,
•    Podmioty z rynku energetycznego, w szczególności prowadzące działalność w charakterze OSP/ OSD
•    Firmy zajmujące się obrotem energią elektryczną
•    Administrację publiczną, przedstawicieli instytucji polskich i europejskich
•    Dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
•    Firmy doradcze i inżynieryjne
•    Przedstawicieli instytucji finansujących inwestycje energetyczne
•    Instytucje naukowo-badawcze
Więcej informacji na http://cbepolska.pl/pl/seminarium-dsr.html


Organizatorem seminarium jest firma CBE Polska