Spotkania te organizuje od 2010 r. Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Tegoroczne, VII spotkanie nosi tytuł „Dziedzictwo Techniki”, i odbędzie się 27 października 2017 r.

Jego tematyką będzie poruszenie problematyki zarządzania, ochrony oraz adaptacji współczesnych zabytków techniki, jak i prezentacja zabytków archeologicznych związanych z produkcją.

Więcej na stronie:
https://sites.google.com/view/konserwacjazapobiegawcza-uksw/