Forum będzie impreza towarzyszącą XXXVI Walnemu Zjazdowi Delegatów SEP w Szczecinie. Organizatorami Forum są: Oddział Szczeciński SEP im. M. Doliwo-Dobrowolskiego, Centralna Komisja Młodzieży i Studentów SEP, Studencka Rada Koordynacyjna SEP, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i Polska Sekcja IEEE