Forum poświęcone wykorzystania potencjału technologii „smart” w różnych sektorach przemysłu.

Organizatorem Forum jest Firma CBE Polska (Center for Business Education)

Forum zostało objęte także honorowymi patronatami:

  •     Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
  •     Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki,
  •     Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
  •     Fundacji Poszanowania Energii,
  •     Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii,
  •     Politechniki Opolskiej
  •     Politechniki Śląskiej.