Tematem przewodnim wydarzenia, które odbędzie się w dniach 18 - 19 października 2017 w Siedlcach, będzie „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.

W ramach Szczytu odbędą się debaty prezentujące branże, firmy i instytucje, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju.

Podczas Szczytu, który odbywał się będzie na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, na uroczystej Gali wręczone zostaną statuetki Bursztyn Polskiej Gospodarki 2017.

Organizatorem wydarzenia jest Europejskie Centrum Biznesu

Więcej na stronie: www.osg2017.pl