Do zagadnień poruszanych podczas seminarium należeć będą: otoczenie regulacyjne i inwestycyjne dla rozwoju spółdzielczości energetycznej i projektów VVP; prawne, ekonomiczne i biznesowe aspekty integracji technologii VPP, energetyki rozproszonej z siecią energetyczną w Polsce; strategie rynkowe i modele biznesowe wdrażania kooperacji energetycznych i technologii VPP w obliczu różnych uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych w Europie; systemy magazynowania energii i bilansowanie odnawialnych źródeł energii.

Seminarium odbędzie się 30 stycznia 2018 r. w Warszawie.
Jego organizatorem jest firma CBE Polska.