FSNT-NOT objęła patronatem IV Międzynarodową Konferencję N-T pt. "Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych".

Przedmiotem Konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w  procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem Konferencji jest przedstawienie:
• praktycznych aspektów teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów,
• stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa,
• kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów,
• metod technicznej diagnostyki bezpieczeństwa obiektów stosowanych w procesie ich projektowania, wykonaw­stwa i eksploatacji,
• zagadnień bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji,
• ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

Konferencja odbędzie się 15-16 kwietnia 2021 r. w Warszawskim Domu Technika NOT.

Organizatorami konferencji są: Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych razem z Oddziałem Warszawskim SIMP, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysły Materiałów Budowlanych oraz Instytutem Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych