Pod patronatem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT odbędzie się w Wojskowym Instytucie Medycznym Konferencja Naukowa „Dum vivimus, vivamum” im. gen. bryg. dr hab. med. Wojciecha Lubińskiego nt. „Zanieczyszczenie środowiska a choroby płuc i układu krążenia”

O patronat nad Kongresem wniósł Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie