Prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, wspólnie z wicepremierem, ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim, objęła Patronat Honorowy nad Ogólnopolską Konferencją Naukowo-Techniczną pt. „Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce”

Konferencja odbędzie się w dniach 11-13 grudnia 2013r. w Zakopanem.

Organizatorami Konferencji są:

  •     Radomska Rada FSNT NOT
  •     Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
  •     Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
  •     Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

przy współudziale

  •     Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
  •     Politechniki Krakowskiej
  •     Politechniki Rzeszowskiej
  •     Politechniki Świętokrzyskiej