Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny objęła patronatem Konferencję Naukowo-Techniczną pn. „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”.
Konferencja odbędzie się w Warszawie w listopadzie 2015 r.

Celem konferencji jest wymiana poglądów na temat współczesnego kształtu techniki w procesie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji wszelkich obiektów antropogenicznych, tj. obiektów budowlanych, maszyn, urządzeń i instalacji oraz pojazdów.

Organizatorem Konferencji jest Oddział Warszawski SIMP.