Pod patronatem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT odbędzie się w dniach 23 – 26 kwietnia 2014 r, III Międzynarodowa konferencja pn. „Innowacyjne projekty źródłem wzrostu konkurencyjności firm i drogą do lepszego zaspokajania potrzeb społecznych”.

Konferencja odbędzie się na Litwie, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie

Organizatorami konferencji są:

  •     Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich Na Litwie,
  •     Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej na Litwie,
  •     Regionalna Rada FSNT NOT w Ostrołęce.