W 2013 r. odbędzie się XXI edycja Konkursu o Nagrodę im. Alfreda Lityńskiego. Konkurs umożliwia promowanie rozwiązań technicznych, działań organizatorskich i postaw społecznych przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska przyrodniczego lub poprawy jego stanu.

Konkurs obejmuje swym zasięgiem województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie.

prof. Alfred Lityński (1880 - 1945), naukowiec, ichtiolog, pionier polskiej hydrobiologii i limnologii, doktor filozofii zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, kierownik pierwszej polskiej stacji hydrobiologicznej, propagator ochrony środowiska.