•     XVII Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2014”, który odbędzie się w Moskwie w dniach 1 – 4 kwietnia 2014 r.
  •     XLII Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „International Exhibition of Inventions of Geneva”, która odbędzie się w dniach 2 – 6 kwietnia 2014 r.


Organizatorem udziału polskich wynalazców w tych wystawach jest członek Federacji SNT NOT, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów