Konferencja odbyła się 18 – 19 września br. na Politechnice Warszawskiej. Jej celem było umożliwienie młodym naukowcom reprezentującym różne dziedziny nauki, zaprezentowanie efektów swojej pracy oraz wymiany doświadczeń w środowisku międzynarodowym.

Organizatorami konferencji są Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja na rzecz Młodych Naukowców.