Projekt zmierza do uwiecznienia wszystkich zabytków pofabrycznych, a tym samym do krzewienia idei ochrony zabytków przemysłowych, pielęgnowania tożsamości narodowej, a przede wszystkim do popularyzacji dziedzictwa rzemieślniczego i przemysłowego Polski.

Zbiór ten jest sukcesywnie powiększany o nowe fotografie architektury przemysłowej, począwszy od 2007 roku po dziś dzień, a realizuje go Piotr Majchrzak z Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Częstochowie.

Projekt jest realizowany pod Honorowym Patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.


Profil internetowy przedsięwzięcia: www.facebook.com/polskapofabryczna