FSNT-NOT objął Honorowym Patronatem II Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną pn. „Problematyka Funkcjonowania I Rozwoju Branży Metalowej. Segment Obronny”.

Konferencja odbędzie się w Radomiu w grudniu 2015 r.

Organizatorami Konferencji są: Radomska Rada FSNT-NOT wraz z: Stowarzyszeniem Technicznym Odlewników Polskich, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Odlewnictwa z Krakowie oraz Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu.