W ramach obchodów Roku Jana Czochralskiego Komitet Obchodów zorganizuje szereg wydarzeń, głównie konferencji i sympozjów przypominających Jego postać i dzieło.

Jan Czochralski (1885 - 1953) polski chemik, metaloznawca, wynalazca powszechnie stosowanej do dzisiaj metody otrzymywania monokryształów krzemu, nazwanej później metodą Czochralskiego, podstawy procesu produkcji mikroprocesorów jest najczęściej wymienianym polskim uczonym we współczesnym świecie techniki.