Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT objęła patronatem Konferencję Naukową pn . „Rozwój maszyn i pojazdów dla budownictwa i górnictwa skalnego”

Konferencja odbędzie się we wrześniu br. na Politechnice Wrocławskiej