16 maja br. centralną imprezą obchodów będzie w dniu Wielka Gala Społeczeństwa Informacyjnego.

Podobnie jak w latach ubiegłych obchody ogniskować się będą wokół problemów budowy społeczeństwa informacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postulatu wyrównywania szans w dostępie do narzędzi społeczeństwa informacyjnego, informatycznej edukacji oraz zastosowaniom technologii informatycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Organizatorem Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego jest Polskie Towarzystwo Informatyczne.