We wrześniu 2013 r. odbędzie się w Częstochowie sympozjum naukowe pn. „Wkład Polaków w światowy rozwój techniki fotografii i kinematografii”