Pod patronatem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
w dniach 1 – 4 września 2014 r. odbędzie się w Novych Zamkach na Słowacji i w Budapeszcie na Węgrzech

XI Międzynarodowa Konferencja
pn. „Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji”

Tematyka konferencji obejmuje m.in.:

  •     systemy informatyczne w zarządzaniu środowiskiem
  •     techniki informacyjno-informatyczne w inżynierii produkcji
  •     rachunkowość zarządczą i analizę ekonomiczną w inżynierii produkcji
Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń specjalistów z obszaru zarządzania, analizy ekonomicznej, jakości w inżynierii produkcji, diagnostyki i systemów informatycznych oraz prezentację wyników badań i ich zastosowań w praktyce

Organizatorami konferencji są:

  •     Instytut Inżynierii Produkcji Politechniki Śląskiej
  •     Katedra Technologii i Inżynierii Jakości, Wydziału Inżynierii SPU w Nitrze


Zapraszamy do udziału...

Więcej o konferencji na stronie:

www.dydaktyka.polsl.pl/ROZ5/konfer/default.aspx