Wydarzenie to jest największą imprezą edukacyjną, której celem jest popularyzacja sektora lotniczego i kosmicznego w Polsce.

Wydarzenie objęła Patronatem Federacja SNT NOT

Więcej o wydarzeniu na stronie:
www.nocwinstytucielotnictwa.pl