Prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny objęła patronatem VIII Konferencję „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”.
Konferencja odbędzie się 16 – 18 września 2013 r. w Warszawie . Celem konferencji jest umożliwienie zaprezentowania efektów pracy, wymiana doświadczeń, wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w międzynarodowym środowisku.
Program tegorocznej konferencji zostanie uzupełniony o wykłady nt. pozyskiwania środków na badania naukowe, mobilizujące do planowania kariery naukowej.

Organizatorem konferencji jest Fundacja na rzecz Młodych Naukowców i Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej.