Wydarzenie odbędzie się 13 października 2017 r. w obiektach i na terenie Instytutu w Warszawie.

Więcej informacji o tej imprezie na stronie:
www.nocwinstytucielotnictwa.pl