Jego celem jest wymiana doświadczeń przez ekspertów reprezentujących sektor energetyczny (OZE – odnawialne źródła energii) w zakresie realizacji nowych inwestycji w zakresie energetyki rozproszonej. W Polsce zagadnienia te zyskały obecnie na znaczeniu, w związku z wejściem w życie kompleksowej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, a także planowanym wprowadzeniu projektu „Rynku Mocy” w polityce energetycznej kraju.
W konsekwencji postępujących zmian w sektorze energetycznym pojawiają się dwie nowe formy przedsiębiorczości tzw. klastry oraz spółdzielnie energetyczne. Natomiast technologia „wirtualnej elektrownii”, jako jedna z najbardziej sprawdzonych i wydajnych sposobów zapewnienia efektywności i stabilności źródłom energii w systemie rozproszonym, może stać się właściwym sposobem na wydajne powiązanie jednostek wytwórczych generacji rozproszonej - energii odnawialnej.

Rozwiązania z zakresu elektrowni wirtualnej stanowią zamkniętą, sterowalną całość, która jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne pojedynczej instalacji lub zostać zintegrowaną z siecią elektroenergetyczną, zwiększając tym samym jej współczynniki efektywności energetycznej.

W gronie prelegentów spotkania wystąpią reprezentanci podmiotów działających w przedmiotowym zakresie z Belgii, Finlandii, Hiszpanii, Niemiec, Włoch oraz oczywiście przedstawiciele podmiotów krajowych. Najważniejszymi zagadnieniami, które będą omawiane na seminarium, to m.in. otoczenie regulacyjne i inwestycyjne dla rozwoju projektów „Wirtualnych Elektrowni”: prawne, ekonomiczne i biznesowe aspekty integracji technologii VPP, energetyki rozproszonej z siecią energetyczną w Polsce; Nowa ustawa o OZE – spółdzielnie energetyczne/kooperacja energetyczna sposobem na efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; Wirtualna elektrownia jako sprawdzony sposób bilansowana i zarządzania mocą OZE; Sprzedaż energii z instalacji OZE poprzez użycie technologii „Wirtualnych Elektrownii” oraz rozwiązań „Kooperacji Energetycznej” – nowe wyzwania i możliwości; Strategie rynkowe i modele biznesowe wdrażania technologii VPP w obliczu różnych uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych w Europie; Doświadczenie zagraniczne, projekty pilotażowe i komercyjne wdrożenia; Bilansowanie odnawialnych źródeł energii; Smart grid i wirtualne elektrownie – integracja systemów; Systemy magazynowania energii oraz Wirtualna Elektrownia a „Negawaty”.

Organizatorem seminarium jest firma CBE Polska.
Więcej informacji na temat seminarium na stronie:
www.cbepolska.pl