Prezes FSNT-NOT objęła swym patronatem XXXIX Dni Nauki i Techniki Zagłębia Miedziowego.

Dni organizowane są rokrocznie. Podczas ich inauguracji rozstrzygany jest konkurs o Tytuł Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego, który ma na celu inspirowanie twórczych postaw zespołów i osób, propagowanie myśli naukowo-technicznej oraz promocje wybitnych rozwiązań