Celem publikacji jest przypomnienie dorobku i osiągnięć polskiego przemysłu elektronicznego oraz jego bazy naukowo-badawczej i rozwojowej. Opracowanie obejmuje historię elektroniki w Polsce, a w poszczególnych rozdziałach odrębne okresy, ich uwarunkowania, układy organizacyjne, zakłady produkcyjne oraz jednostki wspomagające.

Patronat Honorowym nad tym wydawnictwem przyjął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Janusz Piechociński

Książka dostępna będzie u wydawcy.
Kupon na tę pozycję został opublikowany w numerze 7/8 tegorocznego Biuletynu Informacyjnego FSNT-NOT.

Druk zamówienia dostępny jest na stronie:
http://www.kigeit.org.pl/zarys-historii-elektroniki-w-polsce.html