Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny wraz z Prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzejem Rochem Dobruckim objęli Patronatem IV Międzynarodowe Zawody Pływackie MASTERS, które odbędą się 7 grudnia br. w Ostrołęce.

Organizatorami zawodów jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Warszawie, Rada Regionalna FSNT NOT w Ostrołęce oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich na Litwie z siedzibą w Wilnie.

Informacja o zawodach umieszczona jest na stronie: www.notostroleka.pl

Zgłoszenia udziału:
Biuro Rady Regionalnej FSNT NOT w Ostrołęce:
e-mail: not@notostroleka.pl,
tel. 29 7644-58-58