Naczelna Organizacja Techniczna wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej, z inicjatywy i przy wybitnym współdziałaniu Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Doskonalenia Kadr, organizuje II edycję ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pn. „Młody INNOWATOR”. Jego celem jest zmiana świadomości młodych Polaków, którzy w niedługim czasie tworzyć będą gospodarkę opartą na wiedzy.
Zachęcamy uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i kuratoria (władze oświatowe) – do zainteresowania się tym konkursem oraz podjęcia współpracy z Terenowymi Jednostkami Organizacyjnymi NOT (w skrócieTJO).
Patronat merytoryczny nad konkursem sprawuje Minister Edukacji Narodowej, patronat medialny „Przegląd Techniczny” – Gazeta Inżynierska (142 lata istnienia).