Po raz 50-ty zapraszamy uczniów szkół średnich do szlachetnej rywalizacji w dziedzinach wiedzy nauk ścisłych i techniki.

Olimpiada  ta jest organizowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z  29  stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1036). 
We wrześniu 2019 r. wprowadzono zmiany w kształceniu zawodowym, które spowodowały
konieczność zmian w zasadach organizacyjnych niektórych turniejów i olimpiad tematycznych.
Od  roku  szkolnego  2022/2023  turnieje  i  olimpiady  tematyczne są organizowane  w  nowych
dziedzinach wpisujących się w 32 branże. Jednocześnie MEiN wprowadziło zasadę, że jeden
turniej  tematyczny lub jedna olimpiada tematyczna mogą być organizowane w zakresie tyko
jednej dziedziny.  
Spowodowało  to  konieczność  zmiany  zakresu  merytorycznego  Olimpiady  Wiedzy Technicznej oraz jej nazwy. Od roku szkolnego 2023/2024 OWT nazywa się: OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ  –  INŻYNIERIA W ELEKTROENERGETYCE (skrót: OWT-IWE). Olimpiada nie będzie już podzielona na grupy tematyczne.

Organizatorzy liczą na zainteresowanie tą formą krzewienia wiedzy i kultury technicznej ze strony nauczycieli liceów i szkół zawodowych. To znakomita forma pokazania aplikacji techniki, jej najnowszych osiągnięć w życiu publicznym i gospodarczym, służącym podniesieniu standardów cywilizacyjnych.

Zawody szkolne 50 OWT-IWE odbędą się w piątek, 20 października 2023 r. Zawodnicy będą musieli odpowiedzieć na  15 pytań testowych  i oraz rozwiązać trzy z czterech zadań.

Olimpiada Wiedzy Technicznej - Inżynieria w Elektroenergetyce jest przeprowadzana przez FSNT-NOT i odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://owt.enot.pl/