Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr, po raz 10-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej i Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie, jubileuszowy, Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”.
 
Przyszłych laureatów rozpoczynającej się w bieżącym roku szkolnym dziesiątej edycji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, doceniając inicjatywę która rozwija twórcze myślenie i zaszczepia innowacyjne postawy wśród dzieci i młodzieży, już dziś zaprosiło na podsumowanie. „Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT na rzecz młodzieży oraz w celu podniesienia rangi wydarzenia, chcielibyśmy zaproponować Państwu przeprowadzenie gali finałowej konkursu w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Będzie nam niezmiernie miło Państwa gościć w naszym historycznym gmachu, w obecności ministra edukacji” – czytamy w piśmie MEN skierowanym na ręce prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny.   

Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (liceów i techników). Jego istota polega na jego powszechności, na odstąpieniu od elitarności, jaką zawierają formuły innych konkursów. Jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży. I etap jest organizowany w szkole, a o jego przebiegu decydują nauczyciele, samorząd uczniowski i  rodzice. Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności. Zaleca się, aby rozwiązanie było jak najprostsze.
Efekty poprzednich edycji Konkursu dowodzą, że warto kontynuować jego rozwijanie. Młodzież wykazuje się dużymi zdolnościami, a wykonane projekty zaskoczyły wielu pasjonatów techniki i były impulsem do nowych rozwiązań. W sukcesach uczniów należy podkreślić rolę pasjonatów - nauczycieli, promotorów zgłaszanych projektów, dzięki których zaangażowaniu konkurs ciągle się rozwija.

Konkurs zakłada działania zespołowe, uczy wspólnie realizować zadania, a tym samym organizacji i odpowiedzialności. Jednoczy dzieci wokół wspólnego celu. Wielu dotychczasowych uczestników wykazało się techniczną wyobraźnią, a nagrodzone i wyróżnione prace odznaczały się oryginalnością.

Na uroczysty finał zapraszani są autorzy najciekawszych prac wraz ze swymi opiekunami. Nauczycielom prowadzącym najlepsze prace w każdej kategorii są wręczane dyplomy i nagrody rzeczowe fundowane przez sponsorów. Prace laureatów są staraniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów prezentowane podczas międzynarodowej wystawy „IWIS” organizowanej w Warszawie oraz na światowych wystawach wynalazków. Młodzi laureaci zdobywali złote, srebrne i brązowe medale na Wystawach m. in. w Norymberdze, Brukseli, Seulu i Stambule. 

W załączeniu:
  • plakat
  • Regulamin
  • Formularz zgłoszenia
  • Wskazówki dla uczestników

Informacji w sprawie konkursu udziela:

Anna Kowalska

22 336 12 70

anna.kowalska@not.org.pl