Prezydium

mgr inż. Kamil Wójcik

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Łukasz KACZMAREK

Zastępca Przewodniczącego

dr inż. Radosław SEKUNDA

Sekretarz