Prezydium

mgr Andrzej MACHEŁA-OLSZACKI

Przewodniczący

mgr inż. Stanisława KONDRACKA

Zastępca Przewodniczącego

inż. Tadeusz CICHOCKI

Członek

mgr Cecylia HANKUS

Sekretarz