Prezydium

mgr inż. Bronisław Hynowski (TKiHT)

Przewodniczący

mgr inż. Tadeusz Witold Młyńczak (SIMP)

Zastępca Przewodniczącego

mgr Cecylia Hankus (SITPChem)

Członek

dr inż. Stanisław Grodzki (SGP)

Członek


Sekretarz