Prezydium


dr inż. Dariusz RACZKOWSKI (SIMP)

Przewodniczący

mgr inż. Stefan OBORSKI (SITPChem.)

I Wiceprzewodniczący

mgr inż. Zbigniew BAJCAR (TJO Konin)

Wiceprzewodniczący

Maciej BEDNAREK (SITPNiG)

Członek

mgr Małgorzata GREGORCZYK (SEP)

Sekretarz


Za wyróżniającą pracę w Prezydium Komisji Wyróżnień FSNT–NOT Przewodniczący Komisji dr inż. Dariusz Raczkowski powołał kol. mgr inż. Stefana Oborskiego na funkcję I wiceprzewodniczącego Komisji.

DokumentyRegulamin Odznak Honorowych NOT(1).pdf

Regulamin nadawania Medalu im inż Piotra Drzewieckiego(1).pdf

Regulamin nadawania Tytułu Zasłużony Senior NOT(1).pdf

Regulamin nadawania Medalu im Feliksa Kucharzewskiego(1).pdf

Wniosek o przyznanie Odznaki Honorowej NOT(1).doc

Wniosek o nadanie tytułu Zasłużony Senior NOT(1).doc

Wniosek o nadanie Medalu im. P. Drzewieckiego(1).doc

Wniosek o nadanie Medalu im. F. Kucharzewskiego(2).doc