Prezydium


dr inż. Dariusz RACZKOWSKI

Przewodniczący

mgr inż. Stefan OBORSKI

Zastępca Przewodniczącego

mgr Maciej BEDNAREK

Członek

mgr Maria GREGORCZYK

Sekretarz

mgr inż. Zbigniew BAJCAR

Członek

Dokumenty


Regulamin Odznak Honorowych NOT(1).pdf

Regulamin nadawania Medalu im inż Piotra Drzewieckiego(1).pdf

Regulamin nadawania Tytułu Zasłużony Senior NOT(1).pdf

Regulamin nadawania Medalu im Feliksa Kucharzewskiego(1).pdf

Wniosek o przyznanie Odznaki Honorowej NOT(1).doc

Wniosek o nadanie tytułu Zasłużony Senior NOT(1).doc

Wniosek o nadanie Medalu im. P. Drzewieckiego(1).doc

Wniosek o nadanie Medalu im. F. Kucharzewskiego(2).doc