Prezydium


dr inż. Dariusz RACZKOWSKI (SIMP)

Przewodniczący

mgr inż. Stefan OBORSKI (SITPChem.)

I Wiceprzewodniczący

mgr inż. Zbigniew BAJCAR (TJO Konin)

Wiceprzewodniczący

Maciej BEDNAREK (SITPNiG)

Członek

Adam BŁOCHOWIAK (TJO Kalisz)

Członek

mgr Małgorzata GREGORCZYK (SEP)

Sekretarz


Za wyróżniającą pracę w Prezydium Komisji Wyróżnień FSNT–NOT Przewodniczący Komisji dr inż. Dariusz Raczkowski powołał kol. mgr inż. Stefana Oborskiego na funkcję I wiceprzewodniczącego Komisji.

DokumentyREGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU ZASŁUŻONY SENIOR NOT.PDF

REGULAMIN ODZNAK HONOROWYCH.PDF

Wniosek - Odznaki Honorowe NOT - wniosek - zał. nr 1 do regulaminu.doc

REGULAMIN NADAWANIA MEDALU IM. INŻ. PIOTRA DRZEWIECKIEGO.PDF

Wniosek - Medal im. Drzewieckiego - wniosek - zał. nr 1 do regulaminu.doc

REGULAMIN NADWANIA MEDALU IM. FELIKSA KUCHARZEWSKIEGO.PDF

Wniosek - Medal im. Kucharzewskiego - wniosek - zał. nr 1 do regulaminu.doc

Wniosek - Tytuł Zasłużony Senior NOT - wniosek - zał. nr 1 do regulaminu.doc