Prezydium

mgr inż. Kamil WÓJCIK (SWTP)

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Janusz SZPYTKO (SITPH)

Zastępca Przewodniczącego

inż. Tadeusz KLONOWSKI (TJO Gdańsk)

Sekretarz