Prezydium


mgr inż. Zbigniew CHACHULSKI (PTChD)

Przewodniczący

mgr inż. Marek TARADEJNA (SITLID)

Zastępca Przewodniczącego

mgr inż. Anna CZUMAK-BIENIECKA (SITPCHEM)

Członek

mgr inż. Agata MODRZYCKA (TJO Częstochowa)

Członek

mgr inż. Jolanta WIĘSYK (TKP)

Członek

mgr inż. arch. Irena GUDOWSKA (PTChD)

Sekretarz