Prezydium

dr hab. inż. Dawid MYSZKA, prof. PW (STOP)

Przewodniczący

dr hab. inż. Artur BADYDA, prof. PW (PRCP)

Zastępca Przewodniczącego

mgr inż. Adam SZYMAŃSKI (TJO Poznań)

Członek

mgr inż. Krzysztof NICZYPORUK (SIMP)

Członek

dr inż. Jacek SAGAN (SITLiD)

Sekretarz