Prezydium

prof. dr hab. inż. Artur Jerzy BADYDA

Przewodniczący

mgr inż. Mariusz OKUŃ

Zastępca Przewodniczącego

dr inż. Jacek SAGAN

Zastępca Przewodniczącego