Prezydium


mgr inż. Zbigniew CHACHULSKI

Przewodniczący

dr inż. Piotr LUTYK

Zastępca Przewodniczącego

mgr inż. Małgorzata JANISZEWSKA

Członek

mgr inż. Janusz DRUŻYCKI

Członek

mgr inż. Irena GUDOWSKA

Sekretarz