Prezydium

prof. dr. hab. inż. Jerzy Barglik

Przewodniczący


prof. dr. hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko

Zastępca Przewodniczącego


mgr inż. Filip Pul

Członek


mgr inż. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa

Sekretarz