Prezydium

prof. dr hab. inż. Jacek WAŃKOWICZ (SEP)

Przewodniczący

mgr inż. Ryszard MARCIŃCZAK (SEP)

Zastępca Przewodniczącego

mgr inż. Elżbieta JANISZEWSKA-KUROPATWA (SITPMB)

Członek

mgr inż. Jan SURÓWKA (TJO Gliwice)

Członek

dr inż. Janusz JAKUBOWSKI (SEP)

Sekretarz