Prezydium

mgr inż. Ryszard MARCIŃCZAK

Przewodniczący

mgr inż. Elżbieta JANISZEWSKA-KUROPATWA

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Piotr BICZEL

Członek

prof. dr hab. inż. Michał SZOTA

Członek

dr inż. Henryk GŁADYŚ

Sekretarz