Prezydium

prof. dr hab. inż. Stefan GÓRALCZYK

Przewodniczący

dr hab. inż. Włodzimierz ADAMSKI (SIMP)

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Janusz SZPYTKO (SITPH)

Członek

mgr inż. Stanisław OCZKOWICZ (SITPChem)

Członek

wakat

Sekretarz