Prezydium


prof. dr hab. inż. Włodzimierz MISZALSKI (TKiHT)

Przewodniczący

prof. dr hab. inż Bożenna KAWALEC-PIETRENKO (SITPCHEM)

Z-ca Przewodniczącego

mgr inż. Kazimierz OKRASZEWSKI

Z-ca Przewodniczącego

dr inż. Jerzy KOŁŁĄTAJ (TJO Białystok)

Członek

prof. dr hab. inż. Janusz SZPYTKO (SITPH)

Członek

mgr inż. Elżbieta JARGUZ (SITPCHEM)

Sekretarz