Prezydium

prof. dr hab. inż. Wiktor Marek ZAWIESKA

Przewodniczący

dr hab. med. Joanna BUGAJSKA

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Tadeusz PAŁKO (SEP)

Członek

dr inż. Małgorzata WOŹNICKA (SITLiD)

Członek

dr inż. Joanna KAMIŃSKA

Sekretarz