Prezydium

prof. dr hab. inż. Wiktor Marek ZAWIESKA

Przewodniczący

dr hab. n. med. Joanna BUGAJSKA, prof. Instytutu

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Mirosław NADER

Zastępca Przewodniczącego

dr inż. Joanna KAMIŃSKA

Sekretarz