Prezydium

prof. dr hab. inż. Wiktor Marek ZAWIESKA

Przewodniczący

prof. dr hab. Joanna BUGAJSKA

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Mirosław NADER

Zastępca Przewodniczącego

mgr inż. Joanna KAMIŃSKA

Sekretarz