Prezydium

dr inż. Dariusz KŁOSOWSKI

Przewodniczący

dr inż. Wojciech HENRYKOWSKI (TEST-Q)

Z-ca Przewodniczącego

dr inż. Aneta ANTCZAK-CHROBOT (STC)

Członek

dr inż. Jarosław OKTABA (SITLiD)

Członek

mgr inż. Magdalena WIENCZATEK (PKN)

Sekretarz