Prezydium

dr inż. Dariusz KŁOSOWSKI

Przewodniczący

dr inż. Jarosław OKTABA

Członek

mgr Teresa SOSNOWSKA

Członek

prof. dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek

Członek