Prezydium

prof. dr hab. inż. Stefan GÓRALCZYK

Przewodniczący

dr inż. Wojciech RATYŃSKI

Zastępca Przewodniczącego

dr hab. inż. Włodzimierz ADAMSKI

Członek

mgr inż. Józef KOZIEŁ

Członek

mgr Magdalena ŁUKOWSKA

Sekretarz