Prezydium

mgr inż. Jerzy Klimczak (SITPChem)

Przewodniczący

dr inż. Barbara Słomka - Słupik (TJO Gliwice)

Zastępca Przewodniczącego

mgr inż. Joanna Zalejska - Niczyporuk (SITLID)

Członek

dr inż. Bartłomiej Pieńko (PSRIBS)

Członek

mgr inż. arch. Irena Gudowska (PTChD)

Sekretarz