Prezydium

mgr inż. Jerzy Klimczak (SITPChem)

Przewodniczący


Zastępca Przewodniczącego


Członek


Członek


Sekretarz